Vaksinasjon

Det er for tiden mye snakk om MMR (meslinger vaksine), her er Folkehelseinstituttets anbefalinger:

Disse trenger ikke MMR-vaksine:

  • Født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet, skal ha fått tilbud om meslingvaksine. For disse er det er ikke nødvendig med flere doser.
  • Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig

Disse kan ha behov for MMR-vaksine:

Alle voksne som ikke er vaksinert eller ikke har gjennomgått sykdommene. Dette gjelder spesielt innflyttere fra land med lav vaksinasjonsdekning, helsepersonell og barnehagepersonell. Generelt anbefales én dose til denne gruppen. Unntaket er ansatte i deler av helsetjenesten der sårbarheten for spredning av meslinger er høy, for eksempel ved legevakt, akuttmottak på sykehus eller barneavdeling. For disse anbefales to doser MMR-vaksine dersom man ikke tidligere er vaksinert eller har gjennomgått meslinger.

 

 

 

Det er mulighet for å få de fleste av reisevaksiner for dem som har fastlege her, du må da bestille legetime.

Influensavaksine kan du få ved å henvende deg i resepsjonen i kontorets åpningstid.Vaksine