Helsenorge.no

https://helsenorge.no/

Her får du som bruker tilgang til:
  • reseptene dine, samt historikk
  • vaksiner du har fått
  • din fastlege
  • bytte fastlege
  • se meldinger du har fått
  • henvisninger
  • kjernejournal
  • snarvei til ditt fastlegekontor