Brukeropprettelse

Første gang du besøker e-portalen, skal du opprettes som bruker.

Gå til selvbetjening via knappen til venstre i menyen.
Brukeropprettelsen skjer ved å trykke på “Opprett meg som bruker” under teksten til høyre for cpr nummer boksen.
Under brukeropprettelsen skal du utfylle en rekke opplysninger om deg selv, det er vigtig at du fyller e-mail feltet med en gyldig e-mail adresse, da vi bruker denne mail adresse til at sende en aktiveringslink og senere til å gi deg beskjed, når det er svar på e-portalen fra din lege.
Når du har fylt ut brukeropprettelses skjemaet, og har trykket på “opprett meg”, mottar du kort tid etter en mail fra “noreply@besoeglaegen.dk”. Mailen sendes til den email-adresse du oppga, da du opprettet deg som bruker.
Trykk på aktiverings-linket i mailen – ett nytt vindu vil nå åpne seg og du vil her kunne se, at din bruker er vellykket aktiveret.
Du kan nå logge deg inn på e-portalen med ditt brukernavn (fødsels-nummer) samt ditt PASSORD (det du nettopp har opprettet, da du registrerte deg som bruker)
Når det er første gang du bruker e-portalen, har du kun rettighet til en begrenset del av portalen, du kan få ytterligere rettigheter ved  å kontakte din lege. Som utgangspunkt har man alltid rettighet til å sende beskjeder til sin lege, forny resepter og spørre om en time såfremt klinikken anvender alle disse funksjoner.

Pil-venstre-jp