Ansatte

Geir Erling Nilsberg
kommuneoverlege, spes. i allmennmedisin og psykiatri

Arne Selmer
fastlege

Charlotte Rabben 
fastlege

Lars Øyvind Kvaale
fastlege 

Morten Fauner (vikar)

Ali Naqvi (vikar for dr. Rabben)

Anders Sørheim
legevikar
 
Thomas Reese

turnuslege

Monika Glørstad
kreftsykepleier/ avd.leder

Siv Lian Heggvik
helsesekretær

Rannveig Bekken
helsesekretær

Anna Mårtensson
diabetessykepleier

Janne Kristin Johansen
sykepleier

Mari Glørstad Jørgensen
sykepleier

Ingrid Schanche
sykepleier

Anne Lise Stokkvik
sykepleier

Linn Storvik
sykepleier