Ansatte

Geir Erling Nilsberg
kommuneoverlege, spes. i allmennmedisin og psykiatri

Arne Selmer
fastlege

Charlotte Rabben 
fastlege

Lars Øyvind Kvaale
fastlege  (permisjon fra 01.05.20 – 01.01.21)

Morten Fauner (vikar for Lars Kvaale)

Anders Sørheim
legevikar
 
Thomas Reese

turnuslege

Monika Glørstad
kreftsykepleier/ avd.leder

Siv Lian Heggvik
helsesekretær

Rannveig Bekken
helsesekretær

Anna Mårtensson
diabetessykepleier

Janne Kristin Johansen
sykepleier

Mari Glørstad Jørgensen
sykepleier

Ingrid Schanche
sykepleier

Anne Lise Stokkvik
sykepleier

Linn Storvik
sykepleier