Ansatte

Geir Erling Nilsberg
kommuneoverlege, spes. i allmennmedisin og psykiatri

Arne Selmer
fastlege

Charlotte Rabben  (Marina Belcovska – vikar i 1 år for Charlotte)
fastlege

Lars Øyvind Kvaale
fastlege 

 Ngata Gratia Boneza

fastlege

Mai Linn Tran er turnuslege i perioden 01.10.19 til 01.03.20

Monika Glørstad
kreftsykepleier/ avd.leder

Siv Lian Heggvik
helsesekretær

Rannveig Bekken
helsesekretær

Anna Mårtensson
diabetessykepleier

Janne Kristin Johansen
sykepleier

Mari Glørstad Jørgensen
sykepleier

Ingrid Schanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                sykepleier