Ansatte

Geir Erling Nilsberg
kommuneoverlege, spes. i allmennmedisin og psykiatri

 Anne Berit Nilsberg
spesialist i allmennmedisin

 Arne Selmer
lege

 Charlotte Rabben
lege

 Lars Øyvind Kvaale
lege 

 Tina Skjelten er turnuslege i perioden 01.09.18 til 01.03.19

Monika Glørstad
kreftsykepleier/ avd.leder

Siv Lian Heggvik
helsesekretær

Rannveig Bekken
helsesekretær

Anna Mårtensson
diabetessykepleier

Janne Kristin Johansen
sykepleier

Mari Glørstad Jørgensen
sykepleier